Tworzenie i drukowanie etykiet i wizytówek

Projektowanie wizytówek w oknie dialogowym

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wizytówki, w którym można zdefiniować wygląd wizytówek.

Projektowanie etykiet i wizytówek

Etykiety i wizytówki można zaprojektować w oknie Etykiety.

 1. Wybierz Plik - Nowy - Etykiety. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Etykiety.

 2. Na zakładce Etykiety, w części Format, zdefiniuj format etykiety.

  W programie LibreOffice Writer zdefiniowano liczne formaty zgodne z dostępnymi w sprzedaży arkuszami do drukowania etykiet, plakietek i wizytówek. Można również samodzielnie zdefiniować format.

 3. Na zakładce Etykiety, w części Napis, wprowadź tekst, który ma się znaleźć na etykietach.

  Tekst może zawierać pola bazy danych; w takim przypadku etykiety są drukowane z odpowiednio dostosowaną treścią - np. na potrzeby korespondencji seryjnej. Na każdej etykiecie może także znaleźć się taki sam tekst.

  Aby wybrać bazę danych i tabelę, z których mają być pobrane pola danych, wybierz odpowiednie pozycje w polach list Baza danych i Tabela. Kliknij przycisk strzałki i przenieś zaznaczone pole danych do obszaru napisu. Aby wstawić podział wiersza, naciśnij klawisz Enter. Można także wstawiać spacje oraz dowolny inny stały tekst.

  Na zakładce Format można zdefiniować własne formaty etykiet, inne od domyślnych. W tym celu w polu listy Typ wybierz pozycję "Użytkownik". Na zakładce Opcje określ, czy mają być tworzone wszystkie etykiety, czy tylko niektóre.

 4. Na zakładce Opcje sprawdź, czy zaznaczono pole Synchronizuj zawartość. Jeśli tak, etykieta musi zostać wprowadzona i edytowana tylko raz (pierwsza etykieta u góry z lewej strony).

 5. Aby utworzyć nowy dokument z tak określonymi ustawieniami, kliknij przycisk Nowy dokument.

 6. Po kliknięciu przycisku Nowy dokument jest wyświetlane małe okno i przycisk Synchronizuj etykiety. Wprowadź pierwszą etykietę. Po kliknięciu przycisku Synchronizuj etykiety bieżąca etykieta zostaje skopiowana na pozostałe etykiety arkusza.

Prosimy o wsparcie!