Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania

Aby otworzyć pasek narzędzi Rysowanie, wybierz Widok - Paski narzędzi - Rysowanie.

Po wstawieniu obiekty rysunkowe można edytować i modyfikować. Utworzone tą metodą obiekty rysunkowe są grafikami wektorowymi. Można je dowolnie skalować bez utraty jakości.

Aby utworzyć prostokąt, kliknij ikonę prostokąta i przesuń kursor w to miejsce dokumentu, w którym chcesz umieścić jeden z wierzchołków prostokąta. Naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij w miejsce, w którym ma się znaleźć przeciwny wierzchołek prostokąta. Prostokąt jest wstawiany do dokumentu po zwolnieniu przycisku myszy. Prostokąt pozostaje zaznaczony, a jego właściwości można zmodyfikować za pomocą menu kontekstowego.

note

Aby powrócić do zwykłego trybu edycji po utworzeniu i dokonaniu edycji obiektów, należy kliknąć w obszarze dokumentu, w którym nie ma obiektów rysunkowych lub innych. Jeśli widoczny jest kursor rysowania, najpierw należy opuścić tryb rysowania, klikając ikonę Wybierz.


Prosimy o wsparcie!