Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Aby otworzyć dokument zapisany w innym formacie, należy postępować w sposób opisany poniżej:

  1. Wybierz Plik - Otwórz.

  2. Z listy Pliki typu wybierz format.

  3. Wybierz nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.

Jeśli domyślnie w oknach dialogowych służących do operacji na plikach ma być zawsze wyświetlany inny format, wybierz go za pomocą polecenia – Ładuj/Zapisz – Ogólne i zaznacz ten format jako Domyślny format plików.

Konwertowanie wszystkich dokumentów w folderze

Kreator prowadzi użytkownika przez proces kopiowania i konwertowania wszystkich dokumentów z formatów Microsoft Word, Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint do formatu OpenDocument. Można określić katalogi źródłowy i docelowy, określić czy mają być konwertowane dokumenty i/lub szablony oraz ustawić inne opcje.

Prosimy o wsparcie!