Dodawanie punktów aktywnych do obrazów

Mapa obrazkowa umożliwia dołączenie adresów URL do określonych obszarów obrazów w dokumencie, zwanych punktami aktywnymi. Mapa obrazkowa to jeden punkt aktywny lub ich grupa.

Można rysować trzy rodzaje punktów aktywnych: prostokąty, elipsy i wielokąty. Kliknięcie punktu aktywnego powoduje załadowanie adresu URL w określonym oknie przeglądarki lub ramce. Można także określić tekst, który będzie się pojawiał po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie aktywnym.

Aby dodać punkt aktywny do obrazu

  1. Umieść kursor w miejscu, gdzie w dokumencie ma zostać wstawiona mapa obrazkowa.

  2. Wybierz Wstaw - Obraz, a następnie zaznacz i wstaw obraz mapy bitowej.

  3. With the image selected, choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw. You see the ImageMap Editor, which displays the image at the background.

  4. Na wyświetlonym w tle obrazie narysuj kształt punktu aktywnego, na przykład prostokąt, korzystając z ikon Edytora mapy obrazkowej.

    Po włączeniu pomocy aktywnej w menu – LibreOffice – Ogólne do każdej z ikon zostanie dodany rozszerzony tekst pomocy opisujący jej funkcje.

  5. W polu Adres wprowadź adres URL, który będzie wyświetlany w przeglądarce internetowej po kliknięciu punktu aktywnego.

  6. W polu Tekst można wprowadzić tekst, który ukaże się jako wskazówka po umieszczeniu wskaźnika myszy na punkcie aktywnym.

  7. Aby zastosować wprowadzone zmiany, naciśnij przycisk Zastosuj, a następnie zamknij Edytor mapy obrazkowej.

  8. Zapisz dokument w formacie LibreOffice lub HTML.

Mapa obrazkowa może na przykład zostać zapisana jako plik, który następnie można wysłać do serwera internetowego.

Mapa obrazkowa

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

Dostępne są dwa typy map obrazkowych. Mapa obrazkowa po stronie klienta działa na komputerze klienckim, który pobiera grafikę z Internetu, a mapa obrazkowa po stronie serwera działa na serwerze, który publikuje stronę HTML w Internecie. W przypadku wykonywania po stronie serwera kliknięcie mapy obrazkowej powoduje przesłanie współrzędnych kursora w obrębie obrazka do serwera, po czym następuje odpowiedź specjalnego programu działającego na serwerze. W przypadku wykonywania po stronie klienta kliknięcie aktywnego obszaru na mapie obrazkowej aktywuje URL tak samo, jak w przypadku zwykłego łącza tekstowego. Podczas przesunięcia wskaźnika myszy przez mapę obrazkową adres URL jest wyświetlany poniżej niego.

Istnieją różne sposoby korzystania z map. Można je zapisywać w różnych formatach.

Formaty map obrazkowych

Mapy bitowe dzielą się na mapy analizowane po stronie serwera (czyli u dostawcy treści internetowej) oraz mapy analizowane przez przeglądarkę zainstalowaną na komputerze osoby czytającej dokument.

Mapy obrazkowe po stronie serwera

Dla osoby czytającej stronę internetową mapy obrazkowe po stronie serwera są wyświetlane jako obrazy lub ramki znajdujące się na stronie. Po kliknięciu mapy obrazkowej współrzędne względnej pozycji wskaźnika są przesyłane do serwera. Dzięki specjalnemu programowi serwer określa następny krok. Istnieje kilka niezgodnych ze sobą metod zdefiniowania tego procesu, a dwie najczęściej spotykane to:

LibreOffice umożliwia tworzenie map obrazkowych dla obu tych metod. Zaznacz odpowiedni format na liście Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie jako Edytora mapy obrazkowej. Zostaną utworzone osobne pliki map, które należy załadować na serwer. W celu ustalenia, jakie typy map obrazkowych są obsługiwane przez serwer i jak uzyskać dostęp do programu odpowiadającego za ich obsługę należy skontaktować się z operatorem serwera lub administratorem sieci.

Mapa obrazkowa po stronie klienta

Współczesne mapy obrazkowe po stronie klienta są dużo prostsze w użyciu niż mapy obrazkowe po stronie serwerów. Aktywny obszar obrazu lub ramki jest wskazywany przez wyświetlenie adresu URL z łączem, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad tym obszarem. Mapa obrazkowa jest przechowywana w warstwie pod obrazem i zawiera informacje o regionach, w których znajdują się odnośniki. Jedyna wadą map obrazkowych po stronie klienta, która zresztą z czasem sama zniknie, jest brak ich obsługi przez starsze przeglądarki internetowe.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Please support us!