Wstawianie hiperłączy

Hiperłącza można tworzyć na dwa sposoby: jako tekst lub jako przycisk. W obu przypadkach tekst, który jest widoczny dla użytkownika, może być inny niż adres URL, pod który kieruje hiperłącze.

Umieść kursor tekstowy w dokumencie, w którym chcesz wstawić hiperłącze, lub zaznacz tekst, który będzie hiperłączem. Wybierz polecenie Hiperłącze z menu Wstaw. Możesz też kliknąć Ikona ikonę Hiperłącze na pasku narzędzi Standardowy. Pojawi się okno dialogowe Hiperłącze.

Ikona wskazówki

Hiperłącza można także wstawiać przez przeciąganie i upuszczanie ich z Nawigatora. Hiperłącza mogą kierować do odsyłaczy, nagłówków, elementów graficznych, tabel, obiektów, katalogów lub zakładek.


Ikona wskazówki

Aby wstawić w tekście hiperłącze odsyłające do tabeli 1, należy przeciągnąć wpis odpowiadający tabeli 1 z Nawigatora i upuścić go w tekście. Wymaga to uprzedniego wybrania trybu przeciągania Wstaw jako hiperłącze w Nawigatorze.


Prosimy o wsparcie!