Edycja hiperłączy

Jeśli, trzymając naciśnięty klawisz , klikniesz hiperłącze umieszczone w dokumencie programu Writer, zostanie otwarta przeglądarka internetowa i wyświetlona żądana strona. Jeżeli nie korzystasz z myszy, umieść kursor wewnątrz hiperłącza za pomocą klawiszy Shift + F10 i otwórz menu kontekstowe, po czym wybierz polecenie Otwórz hiperłącze.

Changing the text of a hyperlink

tip

W dokumentach programu Write klikając na hiperłącze można edytować wyświetlany tekst.


If you leave the hyperlink by positioning the cursor elsewhere, only the visible text changes.

Po opuszczeniu hiperłącza przez wprowadzenie znaku spacji bezpośrednio po ostatnim znaku funkcja Autokorekty, jeśli została włączona, zmieni docelowy adres URL na taki sam, jak widoczny tekst.

tip

We wszystkich typach dokumentów hiperłącze można edytować w oknie dialogowym Hiperłącze. W pierwszej kolejności umieść kursor wewnątrz hiperłącza lub bezpośrednio przed nim, a następnie kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym.


Changing the URL of a hyperlink

Changing the attribute of all hyperlinks

  1. Otwiera okno Style.

  2. Kliknij ikonę Style znaków.

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki styl akapitu "Łącze internetowe" lub "Odwiedzone łącze internetowe" i wybierz polecenie Modyfikuj.

  4. W oknie dialogowym określ nowe atrybuty i kliknij przycisk OK.

Editing a hyperlink button

Hyperlink buttons must be edited in Form design mode.

  1. Select menu View - Toolbars and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.

  2. Open context menu and select Control Properties.

  3. Edit the property in the control dialog box.

Please support us!