Praca z grupami

Kilka grup graficznych można połączyć w jedną grupę, aby korzystać z niej jak z jednego obiektu.

Można przesuwać, przekształcać, zmieniać rozmiar, zniekształcać i konwertować łącznie wszystkie obiekty w grupie lub w dowolnym momencie wchodzić do grupy i zmieniać poszczególne obiekty.

Można zmieniać łącznie właściwości wszystkich zgrupowanych obiektów (np. szerokość linii lub kolor wypełnienia) lub wchodzić do grupy i zmieniać poszczególne obiekty.

Grupy mogą także być zagnieżdżane, tworząc grupy w innych grupach.

Aby zgrupować obiekty

 1. Zaznacz razem obiekty, które mają być zgrupowane. Klikając pojedyncze obiekty, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych obiektów, aby otworzyć menu kontekstowe. W programie Calc lub Writer, polecenia są w podmenu Grupuj, podczas gdy w Impress i Draw, są one na najwyższym poziomie menu kontekstowego.

 3. Wybierz Grupa.

  Ikona notatki

  Aby zaznaczyć obiekty, można rozciągnąć wokół nich ramkę wyboru.


Można na przykład zgrupować wszystkie obiekty składające się na logo firmy, aby umożliwić zmianę jego rozmiarów i pozycji jak w przypadku pojedynczego obiektu.

Po zgrupowaniu obiektów zaznaczenie części grupy powoduje także automatyczne zaznaczenie całości.

Aby wejść do grupy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obiekt grupy, aby otworzyć menu kontekstowe. W programie Calc lub Writer, polecenia są w podmenu Grupuj, podczas gdy w Impress i Draw, są one na najwyższym poziomie menu kontekstowego.

 2. Wybierz Wejdź do grupy.

 3. W tym momencie można zaznaczyć i edytować pojedynczy obiekt w grupie.

Ten tryb umożliwia dodawanie obiektów do grupy i ich usuwanie.

Obiekty nienależące do grupy są wyświetlane w ciemniejszych kolorach.

Aby wyjść z grupy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obiekt grupy, aby otworzyć menu kontekstowe. W programie Calc lub Writer, polecenia są w podmenu Grupuj, podczas gdy w Impress i Draw, są one na najwyższym poziomie menu kontekstowego.

 2. Wybierz Wyjdź z grupy.

Aby wyjść z grupy w programie Draw lub Impress, można także kliknąć dwukrotnie w dowolnym miejscu poza grupą.

Aby rozdzielić grupę

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obiekt grupy, aby otworzyć menu kontekstowe. W programie Calc lub Writer, polecenia są w podmenu Grupuj, podczas gdy w Impress i Draw, są one na najwyższym poziomie menu kontekstowego.

 2. Wybierz Rozgrupuj.

W tym momencie można zaznaczyć i edytować wszystkie obiekty indywidualnie.

Prosimy o wsparcie!