Wstawianie obiektów z Galerii

Obiekt można wstawić do dokumentu jako kopię lub jako łącze. Kopia obiektu jest niezależna od oryginalnego obiektu. Zmiany wprowadzone w obiekcie oryginalnym nie mają wpływu na kopię. Łącze zachowuje zależność od obiektu oryginalnego. Zmiany wprowadzone w obiekcie oryginalnym mają wpływ na łącze.

Wstawianie obiektu jako kopii

 1. Otwórz Galerię, klikając ikonę Galeria na standardowym pasku narzędzi lub wybierając Narzędzia - Galeria.

 2. Wybierz motyw.

 3. Wybierz obiekt, klikając go jednokrotnie.

 4. Przeciągnij obiekt do dokumentu lub prawym przyciskiem myszy wywołaj menu kontekstowe i wybierz Wstaw i Kopia.

Wstawianie obiektu jako łącza

 1. Otwórz Galerię, klikając ikonę Galeria na pasku Standardowy lub wybierając Wstaw - Multimedia - Galeria.

 2. Wybierz motyw.

 3. Wybierz obiekt, klikając go jednokrotnie.

 4. Przeciągnij obiekt do dokumentu, trzymając naciśnięte klawisze Shift , lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, wybierz Wstaw i Łącze.

Wstawianie obiektu jako grafiki tła

 1. Otwórz Galerię, klikając ikonę Galeria na standardowym pasku narzędzi lub wybierając Narzędzia - Galeria.

 2. Wybierz motyw.

 3. Wybierz obiekt, klikając go jednokrotnie.

 4. Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wstaw - Tło - Strona lub Akapit.

Wstawianie obiektu jako tekstury (wzoru) innego obiektu

 1. Otwórz Galerię, klikając ikonę Galeria na standardowym pasku narzędzi lub wybierając Narzędzia - Galeria.

 2. Wybierz motyw.

 3. Wybierz obiekt, klikając go jednokrotnie.

 4. Trzymając naciśnięty klawisz , przeciągnij obiekt na inny obiekt umieszczony w dokumencie tekstowym.

Prosimy o wsparcie!