Dodawanie przycisków poleceń do dokumentu

Za pomocą paska narządzi Formanty formularza do dokumentu można dodawać pola wyboru, przyciski, tabele z rekordami danych oraz inne formanty.

Aby dodać przycisk do dokumentu

 1. Wybierz Widok - Paski narzędzi - Formanty formularza.

 2. Ikona przycisku

  Na pasku narzędzi Formanty formularza kliknij ikonę Przycisk.

  Wskaźnik myszy przybierze kształt celownika.

 3. Narysuj przycisk, przeciągając myszą w obrębie dokumentu.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz Właściwości formantu.

 5. Określ właściwości przycisku.

 6. Aby zmienić etykietę przycisku, kliknij zakładkę Ogólne i dokonaj edycji tekstu w polu Etykieta.

 7. Aby powiązać makro z przyciskiem, kliknij zakładkę Zdarzenia, a następnie przycisk ... obok zdarzenia, dla którego ma być wywoływane makro. W oknie dialogowym Przypisz makro zlokalizuj makro, które chcesz przypisać, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Zamknij okno dialogowe Właściwości.

 9. (Opcjonalne) Określ właściwości formularza, do którego należy przycisk.

 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk i wybierz Właściwości formularza.

 11. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości formularza.

 12. Określ właściwości formularza i zamknij okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!