Korzystanie z pasków narzędzi

Paski narzędzi w programie LibreOffice mogą być zadokowane jako część okna głównego lub przestawne jako osobne okno. Domyślnie widoczne paski narzędzi i te, które otwierasz za pomocą Widok - Paski narzędzi są zadokowane, a ich pozycje są zablokowane.

Niektóre ikony pasków narzędzi, np. ikona Kolor czcionki, po kliknięciu otwierają kolejne paski narzędzi. Aby otworzyć pasek narzędzi z dalszymi ikonami, kliknij strzałkę obok takiej ikony.

Dostępne są dwie opcje: można od razu kliknąć żądaną ikonę, albo chwycić pasek narzędzi za pasek tytułowy i przeciągnąć, naciskając przycisk myszy.

Kontekst pasków narzędzi

Niektóre paski narzędzi są wyświetlane automatycznie w zależności od kontekstu. Na przykład kliknięcie wewnątrz tabeli w dokumencie tekstowym powoduje wyświetlenie paska narzędzi Tabela. Kliknięcie wewnątrz numerowanego akapitu powoduje wyświetlenie paska narzędzi Numeracja.

warning

Kiedy układ Notebook jest aktywny, paski narzędziowe są domyślnie ukryte.


Aby chwilowo zamknąć pasek narzędzi

Kliknij ikonę na pasku tytułu paska narzędzi lub wybierz Zamknij pasek narzędzi z menu kontekstowego. Pasek narzędzi zostanie ponownie wyświetlony automatycznie, gdy kontekst ponownie stanie się aktywny.

Aby trwale zamknąć pasek narzędzi

Gdy pasek narzędzi jest widoczny, wybierz Widok - Paski narzędzi i kliknij nazwę paska narzędzi, aby usunąć zaznaczenie.

Aby wyświetlić zamknięty pasek narzędzi

Aby odblokować zadokowany pasek narzędzi

Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi i wybierz Zablokuj pozycję paska narzędzi z menu kontekstowego, aby usunąć zaznaczenie. Na początku odblokowanego paska narzędzi pojawia się mały pionowy uchwyt, za pomocą którego można przesuwać pasek narzędzi.

Aby zablokować zadokowany pasek narzędzi

Możesz zablokować pozycję paska narzędzi, wybierając ponownie Zablokuj pozycję paska narzędzi z menu kontekstowego, tak aby była zaznaczona.

Aby przełączyć pasek narzędzi w tryb przestawny

Kliknij uchwyt paska narzędzi i przeciągnij pasek narzędzi do dokumentu.

Aby ponownie przyłączyć przestawny pasek narzędzi

note

Możliwości dokowania pasków narzędzi i okien metodą przeciągania i upuszczania zależą od ustawień systemowego menedżera okien. Zamiast wyświetlania tylko zewnętrznej krawędzi należy włączyć wyświetlanie pełnej zawartości okna podczas jego poruszania.


Prosimy o wsparcie!