Korzystanie z pasków narzędzi

Toolbars in LibreOffice can be either docked as part of the main window, or floating as a separate window. By default, the visible toolbars and the ones you open with View – Toolbars are docked, and their positions are locked.

Niektóre ikony pasków narzędzi, np. ikona Kolor czcionki, po kliknięciu otwierają kolejne paski narzędzi. Aby otworzyć pasek narzędzi z dalszymi ikonami, kliknij strzałkę obok takiej ikony.

Dostępne są dwie opcje: można od razu kliknąć żądaną ikonę, albo chwycić pasek narzędzi za pasek tytułowy i przeciągnąć, naciskając przycisk myszy.

Kontekst pasków narzędzi

Niektóre paski narzędzi są wyświetlane automatycznie w zależności od kontekstu. Na przykład kliknięcie wewnątrz tabeli w dokumencie tekstowym powoduje wyświetlenie paska narzędzi Tabela. Kliknięcie wewnątrz numerowanego akapitu powoduje wyświetlenie paska narzędzi Numeracja.

warning

Kiedy układ Notebook jest aktywny, paski narzędziowe są domyślnie ukryte.


Aby chwilowo zamknąć pasek narzędzi

Click the icon in the toolbar's title bar, or choose Close Toolbar from the context menu. The toolbar will be shown automatically again when the context becomes active again.

Aby trwale zamknąć pasek narzędzi

While the toolbar is visible, choose View – Toolbars and click the name of the toolbar to remove the check mark.

To Show a Closed Toolbar

To Unlock a Docked Toolbar

Right-click the toolbar and choose Lock Toolbar Position from the context menu so that it is unchecked. A small vertical handle appears at the start of an unlocked toolbar, which you can use to move the toolbar.

To Lock a Docked Toolbar

You can lock the position of a toolbar by choosing Lock Toolbar Position again from the context menu, so that it is checked.

To Make a Toolbar a Floating Toolbar

Click the toolbar handle and drag the toolbar into the document.

To Reattach a Floating Toolbar

note

Możliwości dokowania pasków narzędzi i okien metodą przeciągania i upuszczania zależą od ustawień systemowego menedżera okien. Zamiast wyświetlania tylko zewnętrznej krawędzi należy włączyć wyświetlanie pełnej zawartości okna podczas jego poruszania.


Please support us!