Zmiana rozmiaru ikon

Widok z małymi ikonami można zmienić na widok z dużymi ikonami i odwrotnie.

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice.

  2. Na zakładce Widok wybierz Rozmiar ikon paska narzędzi.

  3. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!