Wyszukiwanie atrybutów

W oknie dialogowym Znajdź i zamień w dokumentach tekstowych dostępna jest opcja wyszukiwania atrybutów.

Można wyszukiwać tekstu o określonych atrybutach zdefiniowanych bezpośrednio lub przez zastosowanie stylów. Na przykład jeśli poszukiwany jest atrybut Czcionka, znajdowane są wszystkie wystąpienia tekstu, w których stosowana jest czcionka inna niż domyślna. Dotyczy to wszystkich fragmentów tekstu z bezpośrednio określoną czcionką jak również tych, gdzie czcionka jest zdefiniowana za pomocą stylu.

tip

Aby znaleźć tekst zestawiony określoną czcionką, kliknij przycisk Format w oknie dialogowym Znajdź i zamień programu LibreOffice Writer.


note

Po wybraniu atrybutów do wyszukiwania, pole Style akapitu w obszarze Inne opcje okna dialogowego Znajdź i zamień programu LibreOffice Writer zmienia się na pole Łącznie ze stylami.


note

W razie konieczności wyszukania tekstu, którego atrybuty ustawiono przez zastosowanie bezpośredniego formatowania i stylów, należy zaznaczyć pole Łącznie ze stylami.


note

Kryteria wyszukiwania związane z atrybutami są wyświetlane pod polem Znajdź.


Aby wyszukać wszystkie zmiany czcionki

  1. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

  2. W razie konieczności wyczyść zawartość pola tekstowego Znajdź.

  3. Kliknij przycisk Atrybuty.

  4. W oknie dialogowym Atrybuty zaznacz pole wyboru Czcionka i kliknij przycisk OK.

    W oknie dialogowym Znajdź i zamień pod polem Znajdź widnieje teraz napis "Czcionka".

  5. Kliknij Znajdź następny.

Znajdowane są wszystkie wystąpienia tekstu, w których zmieniono czcionkę w sposób bezpośredni lub przez zastosowanie stylu.

Aby zresetować tryb Znajdź i zamień

Aby zatrzymać wyszukiwanie zdefiniowanych atrybutów, przywróć okno dialogowe Znajdź i zamień do zwykłego trybu.

Okno dialogowe Znajdź i zamień

Prosimy o wsparcie!