Korzystanie z nawigatora filtru

Aby połączyć kilka warunków filtrowania za pomocą logicznego operatora OR, kliknij ikonę Nawigacja filtru na pasku filtru. Zostanie otwarte okno Nawigator filtru.

Ustawione warunki filtrowania pojawiają się w Nawigatorze filtrów. Gdy tylko filtr zostanie ustawiony, na dole Nawigatora filtrów pojawi się pusty wpis filtra. Możesz wybrać ten wpis, klikając słowo "Lub". Po wybraniu pustego wpisu filtra możesz wprowadzić dodatkowe warunki filtrowania w formularzu. Warunki te są połączone logicznym OR z poprzednio zdefiniowanymi warunkami.

Menu kontekstowe można wywołać dla każdego wpisu w Nawigatorze filtrów. Możesz edytować warunki filtrowania w tym obszarze bezpośrednio jako tekst. Jeśli chcesz sprawdzić, czy pole zawiera treść, czy nie, możesz wybrać warunki filtrowania "puste" (SQL: "Is Null") lub "niepuste" (SQL: "Is Not Null"). Możliwe jest również usunięcie wpisu za pomocą menu kontekstowego.

W Nawigatorze filtru możesz przenieść warunki filtra, korzystając z metody „przeciągnij i upuść” lub naciskając klawisze +Alt+strzałka do góry lub +Alt+strzałka w dół. Aby skopiować kryteria filtru, przeciągnij je przy wciśniętym klawiszu .

Podczas projektowania formularza możesz ustawić właściwość „Propozycja filtru” dla każdego pola tekstowego na karcie Dane w Właściwości. W kolejnych wyszukiwaniach w trybie filtrowania możesz wybierać spośród wszystkich informacji zawartych w tych polach. Zawartość pola można następnie wybrać za pomocą funkcji Autouzupełnianie. Należy jednak pamiętać, że ta funkcja wymaga większej ilości miejsca w pamięci i czasu, zwłaszcza gdy jest używana w dużych bazach danych i dlatego powinna być używana oszczędnie.

Prosimy o wsparcie!