Wysyłanie faksów oraz konfigurowanie pakietu LibreOffice pod kątem faksowania

Do wysłania faksu bezpośrednio z pakietu LibreOffice potrzebny jest modem z funkcją faksu i sterownik faksu, za pośrednictwem którego aplikacje komunikują się z modemem.

Wysyłanie faksu przez okno dialogowe drukowania

 1. Otwórz okno dialogowe Drukuj, wybierając Plik - Drukuj, a następnie na liście Nazwa wybierz sterownik faksu.

 2. Kliknięcie przycisku OK powoduje otwarcie okna dialogowego sterownika faksu, gdzie można wprowadzić odbiorcę faksu.

Konfiguracja ikony faksu w pakiecie LibreOffice

Pakiet LibreOffice można tak skonfigurować, aby po kliknięciu ikony od razu następowało wysłanie bieżącego dokumentu jako faksu:

 1. Wybierz polecenie LibreOffice Writer – Drukowanie.

 2. Wybierz sterownik faksu w polu listy Faks i kliknij przycisk OK.

 3. Kliknij ikonę strzałki znajdującą się na końcu standardowego paska narzędzi. Z menu rozwijanego wybierz polecenie Dostosuj.

  Zostanie wyświetlona zakładka Paski narzędzi okna dialogowego Dostosuj.

 4. Kliknij przycisk Dodaj polecenia.

 5. Wybierz kategorię "Dokumenty", a następnie polecenie "Wyślij faks domyślny".

 6. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i Zamknij.

 7. Na zakładce Paski narzędzi umieść nową ikonę w żądanym miejscu, klikając przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Kliknij przycisk OK.

  Standardowy pasek narzędzi zawiera teraz nową ikonę, której kliknięcie powoduje wysłanie dokumentu jako faks.

Prosimy o wsparcie!