Wysyłanie dokumentów jako wiadomości e-mail

Pracując w LibreOffice, możesz wysłać bieżący dokument jako załącznik do wiadomości e-mail.

  1. Wybierz Plik - Wyślij - Dokument e-mail.

    LibreOffice otworzy domyślny program pocztowy.

  2. W swoim programie pocztowym wprowadź odbiorcę, temat i dowolny tekst, który chcesz dodać, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

tip

Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy, który ma tylko oprogramowanie, które nie odczytuje formatu OpenDocument, możesz wysłać bieżący dokument w często używanym własnościowym formacie.
W przypadku dokumentu tekstowego wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako Microsoft Word. W przypadku arkusza kalkulacyjnego wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako Microsoft Excel. W przypadku prezentacji wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako Microsoft PowerPoint.
Jeśli chcesz wysłać dokument jako plik tylko do odczytu, wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako PDF.
Te polecenia nie zmieniają bieżącego dokument. Tworzona i wysyłana jest tylko tymczasowa kopia.


Prosimy o wsparcie!