Dostosowywanie pasków narzędzi

Aby przycisk był widoczny na pasku narzędzi

Otwórz menu kontekstowe paska narzędzi (prawy przycisk myszy) i wybierz Widoczne przyciski, a następnie wybierz przycisk, który chcesz wyświetlić.

Aby dodać przycisk do paska narzędzi

  1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj i kliknij kartę Paski narzędzi.

  2. W polu Cel wybierz pasek narzędzi, który chcesz zmienić.

  3. Wybierz polecenie, które chcesz dodać w polu Dostępne polecenia. (Użyj pól Kategoria i/lub Szukaj, aby ograniczyć możliwości.)

  4. Kliknij ikonę Strzałka w prawo, aby dodać wybrane polecenie.

  5. Pole wyboru na liście Przypisane polecenia określa, czy polecenie jest widoczne na pasku narzędzi.

  6. Możesz zmienić układ listy Przypisane polecenia, wybierając nazwę polecenia i klikając Przenieś w górę i Przenieś w dół.

  7. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!