Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

  1. Otwórz dokument tekstowy i arkusz kalkulacyjny.

  2. Wybierz obszar arkusza do skopiowania.

  3. Wskaż zaznaczony obszar i naciśnij przycisk myszy. Przez chwilę przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, a następnie przeciągnij obszar do dokumentu tekstowego.

  4. Po umieszczeniu kursora w miejscu, w którym mają zostać wstawione dane, zwolnij przycisk myszy. Obszar arkusza jest wstawiany w postaci obiektu OLE.

  5. Obiekt OLE można w każdej chwili wybrać i dokonać jego edycji.

  6. Aby dokonać edycji obiektu OLE, kliknij go dwukrotnie.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. Kliknij polecenie Otwórz i otwórz dokument źródłowy obiektu OLE.

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Kopiowanie elementów graficznych między dokumentami

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Dodawanie elementów graficznych do Galerii

Please support us!