Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

  1. Otwórz dokument tekstowy i arkusz kalkulacyjny.

  2. Wybierz obszar arkusza do skopiowania.

  3. Wskaż zaznaczony obszar i naciśnij przycisk myszy. Przez chwilę przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, a następnie przeciągnij obszar do dokumentu tekstowego.

  4. Po umieszczeniu kursora w miejscu, w którym mają zostać wstawione dane, zwolnij przycisk myszy. Obszar arkusza jest wstawiany w postaci obiektu OLE.

  5. Obiekt OLE można w każdej chwili wybrać i dokonać jego edycji.

  6. Aby dokonać edycji obiektu OLE, kliknij go dwukrotnie.

    Ewentualnie zaznacz obiekt i wybierz Edycja - Obiekt OLE - Edycja lub wybierz Edycja z menu kontekstowego. Edytujesz obiekt w jego własnej ramce w dokumencie tekstowym, ale widzisz ikony i polecenia menu potrzebne do arkuszy kalkulacyjnych.

  7. Kliknij polecenie Otwórz i otwórz dokument źródłowy obiektu OLE.

Prosimy o wsparcie!