Kopiowanie obszarów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

  1. Otwórz dokument tekstowy i arkusz kalkulacyjny.

  2. Wybierz obszar arkusza do skopiowania.

  3. Wskaż zaznaczony obszar i naciśnij przycisk myszy. Przez chwilę przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, a następnie przeciągnij obszar do dokumentu tekstowego.

  4. Po umieszczeniu kursora w miejscu, w którym mają zostać wstawione dane, zwolnij przycisk myszy. Obszar arkusza jest wstawiany w postaci obiektu OLE.

  5. Obiekt OLE można w każdej chwili wybrać i dokonać jego edycji.

  6. Aby dokonać edycji obiektu OLE, kliknij go dwukrotnie.

    Ewentualnie zaznacz obiekt i wybierz Edycja - Obiekt - Edycja lub z menu kontekstowego wybierz polecenie Edycja. Obiekt jest edytowany we własnej ramce wewnątrz dokumentu tekstowego; użytkownik ma do dyspozycji ikony i polecenia menu takie, jak dla arkusza kalkulacyjnego.

  7. Kliknij polecenie Otwórz i otwórz dokument źródłowy obiektu OLE.

Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Kopiowanie elementów graficznych między dokumentami

Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Dodawanie elementów graficznych do Galerii

Please support us!