Kopiowanie elementów graficznych między dokumentami

Element graficzny można skopiować do innego dokumentu metodą „przeciągnij i upuść”. Jeśli dokument ma zostać opublikowany, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich i uzyskać zgodę autora elementu graficznego.

  1. Otwórz dokument, do którego chcesz wstawić obiekt graficzny.

  2. Otwórz dokument, z którego chcesz przekopiować obiekt graficzny.

  3. Kliknij element graficzny, trzymając naciśnięty klawisz , aby zaznaczyć go bez wywoływania powiązanego z nim hiperłącza.

  4. Nie puszczając przycisku myszy poczekaj chwilę aż obiekt zostanie skopiowany do pamięci wewnętrznej.

  5. Przeciągnij grafikę do innego dokumentu.

  6. Zwolnij przycisk myszy, kiedy szary kursor tekstowy wskazuje pozycję, w której ma zostać wstawiona kopia rysunku.

  7. Jeśli element graficzny jest powiązany z hiperłączem, zamiast elementu graficznego wstawiane jest hiperłącze.

Prosimy o wsparcie!