Dodawanie grafiki do galerii

Element graficzny można umieścić w Galerii, przenosząc go z dokumentu (np. strony HTML) metodą „przeciągnij i upuść”.

  1. Otwórz motyw Galerii, do którego chcesz dodać element graficzny.

  2. Umieść wskaźnik myszy nad elementem graficznym, ale nie klikaj.

  3. Jeżeli kursor myszy zmieni się w rączkę, oznacza to, że element graficzny jest hiperłączem. W takim przypadku kliknij element graficzny, trzymając naciśnięty klawisz , aby zaznaczyć go bez wywoływania przypisanego do niego hiperłącza.

    Jeśli wskaźnik myszy nie zmienia się w symbol rączki, w celu zaznaczenia element graficzny wystarczy kliknąć.

  4. Po zaznaczeniu elementu graficznego zwolnij przycisk myszy. Ponownie kliknij element graficzny i przytrzymaj przycisk myszy naciśnięty przez przynajmniej dwie sekundy. Element graficzny zostaje skopiowany do pamięci wewnętrznej.

  5. Bez zwalniania przycisku myszy przeciągnij element graficzny do Galerii.

Prosimy o wsparcie!