Kopiowanie elementów graficznych z Galerii

Przeciągnięcie elementu graficznego z Galerii do dokumentu tekstowego, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji powoduje wstawienie go w odpowiednim miejscu.

W przypadku upuszczenia elementu graficznego bezpośrednio na obiekcie rysunkowym zachodzą następujące prawidłowości:

Prosimy o wsparcie!