Przeciąganie i upuszczanie elementów w dokumencie LibreOffice

Dostępnych jest wiele opcji związanych z przenoszeniem lub kopiowaniem obiektów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Za pomocą myszy można przenosić lub kopiować fragmenty tekstu, obiekty rysunkowe, elementy graficzne, formanty formularza, hiperłącza, zakresy komórek oraz wiele innych elementów.

Podczas kopiowania wskaźnik myszy przybiera kształt znaku plus, natomiast podczas tworzenia łącza lub hiperłącza - strzałki.

Kursor myszy

Opis

Przenoszenie danych przy pomocy myszy

Przenoszenie

Wskaźnik myszy podczas kopiowania danych

Kopiowanie

Wskaźnik myszy podczas wstawiania łącza

Tworzenie łącza


Jeżeli naciśniesz klawisz lub kombinację klawiszy Shift + w momencie zwalniania przycisku myszy, możesz określić, czy obiekt ma zostać skopiowany, przeniesiony, czy też ma zostać utworzony do niego skrót.

Ikona trybu przeciągania

Po przeciągnięciu obiektu poza Nawigator za pomocą podmenu ikony Tryb przeciągania Nawigatora można określić, czy obiekt ma zostać skopiowany, wstawiony jako łącze, czy wstawiony jako hiperłącze.

tip

Operację typu "przeciągnij i upuść" w pakiecie LibreOffice można w każdej chwili przerwać, naciskając klawisz Esc przed zwolnieniem przycisku myszy.


Prosimy o wsparcie!