Zapisywanie dokumentów

Przez tę ikonę można uzyskać dostęp do wskazówek pomagających wydajniej korzystać z programu.

Dokument jest zapisywany pod określoną nazwą na nośniku lokalnym, dysku sieciowym lub w Internecie. Ewentualny plik o takiej samej nazwie zostaje zastąpiony bieżącym.

Przed pierwszym zapisaniem pliku jest wyświetlane okno dialogowe Zapisz jako, w którym można wpisać nazwę, folder i napęd lub wolumin pliku. Aby otworzyć to okno dialogowe, wybierz Plik - Zapisz jako.

Ikona notatki

Funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej można ustawić w menu Ładuj/Zapisz – Ogólne.


Automatyczne rozszerzenie nazwy pliku

Podczas zapisu pliku program LibreOffice zawsze dołącza rozszerzenie do nazwy pliku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nazwa pliku już zawiera rozszerzenie odpowiadające typowi pliku. Zapoznaj się z listą rozszerzeń ODF.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów automatycznych rozszerzeń:

Wprowadzona nazwa pliku

Wybrany typ pliku

Plik jest zapisywany pod tą nazwą

mój plik

Tekst ODF

mój plik.odt

mój plik.odt

Tekst ODF

mój plik.odt

mój plik.txt

Tekst ODF

mój plik.txt.odt

mój plik.txt

Tekst (.txt)

mój plik.txt


Prosimy o wsparcie!