Otwieranie dokumentów

Otwieranie istniejącego dokumentu

Wykonaj jedną z czynności:

Wybierz plik, który chcesz otworzyć, i kliknij przycisk Otwórz.

Ograniczanie wyświetlanych typów plików

Aby ograniczyć wyświetlanie plików w oknie Otwórz tylko do określonych typów, należy wybrać typ pliku na liście Typ pliku. Aby wyświetlić wszystkie pliki, należy wybrać pozycję Wszystkie pliki.

Pozycja kursora

Ogólnie wszystkie dokumenty są otwierane z kursorem na początku dokumetu.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Press Shift+F5 to set the cursor to the last saved position.

Otwieranie pustego dokumentu

Kliknij ikonę Nowy umieszczoną na pasku narzędzi Standardowy lub wybierz polecenie Plik - Nowy. Spowoduje to otwarcie dokumentu określonego typu.

Kliknięcie strzałki obok ikony Nowy powoduje otwarcie podmenu, z którego można wybrać inny typ dokumentu.

Please support us!