Automatyczne zapisywanie dokumentów

Aby utworzyć kopię zapasową podczas każdego zapisywania dokumentu

  1. Wybierz polecenie Ładuj/Zapisz – Ogólne.

  2. Zaznacz pole wyboru Zawsze wykonuj kopię zapasową.

Jeśli wybrano opcję Zawsze twórz kopię zapasową, stara wersja pliku jest zapisywana w katalogu kopii zapasowej za każdym razem, gdy zapisywana jest bieżąca wersja pliku.

Aby automatycznie co n minut zapisywać informacje wymagane do odtworzenia

  1. Wybierz polecenie Ładuj/Zapisz – Ogólne.

  2. Zaznacz opcję Zapisuj informacje automatycznego odtwarzania co i wybierz przedział czasu.

To polecenie zapisuje informacje wymagane do odtworzenia bieżącego dokumentu w przypadku awarii. Ponadto w przypadku awarii pakiet LibreOffice próbuje w miarę możliwości automatycznie zapisać informacje automatycznego odtwarzania dla wszystkich otwartych dokumentów.

Prosimy o wsparcie!