Stosowanie podpisów cyfrowych

Uzyskiwanie certyfikatu

Możesz uzyskać certyfikat od urzędu certyfikacji. Bez względu na to, czy wybierzesz instytucję rządową, czy prywatną firmę, często pobierana jest opłata za tę usługę, na przykład po potwierdzeniu Twojej tożsamości. Niewiele innych urzędów wydaje certyfikaty bezpłatnie, na przykład Open Source Project CAcert, który opiera się na dobrze znanym i niezawodnym modelu Web of Trust oraz cieszy się rosnącą popularnością.

Zarządzanie certyfikatami

Podpisywanie dokumentu

  1. Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

  2. Zostanie wyświetlone przypomnienie o zapisaniu dokumentu. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plik.

  3. Po zapisaniu zobaczysz okno dialogowe Podpisy cyfrowe. Kliknij Dodaj, aby dodać klucz publiczny do dokumentu.

  4. W oknie dialogowym Wybierz certyfikat wybierz swój certyfikat i kliknij OK.

  5. Ponownie zobaczysz okno dialogowe Podpisy cyfrowe, w którym możesz dodać więcej certyfikatów, jeśli chcesz. Kliknij OK, aby dodać klucz publiczny do zapisanego pliku.

Podpisany dokument zawiera ikonę Ikona na pasku stanu. Możesz dwukrotnie kliknąć ikonę na pasku stanu, aby wyświetlić certyfikat.

Wynik weryfikacji podpisu jest wyświetlany na pasku stanu oraz w oknie dialogowym Podpis cyfrowy. W dokumencie ODF może istnieć kilka dokumentów i podpisów makr. Jeśli występuje problem z jednym podpisem, to wynik walidacji tego jednego podpisu jest przyjmowany dla wszystkich podpisów. Oznacza to, że jeśli jest dziesięć ważnych podpisów i jeden nieważny, wówczas pasek stanu i pole stanu w oknie dialogowym oznaczą podpis jako nieprawidłowy.

Podpisywanie makr w dokumencie

Makra stanowią zazwyczaj część dokumentu. Podpisanie dokumentu automatycznie oznacza także podpisanie zawartych w nim makr. Aby podpisać wyłącznie makra bez podpisywania dokumentu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

  2. Zastosuj podpis w sposób opisany powyżej w odniesieniu do dokumentów.

Gdy otworzysz IDE Basic zawierające podpisane makra, zobaczysz ikonę Ikona na pasku stanu.
Możesz dwukrotnie kliknąć ikonę na pasku stanu, aby wyświetlić certyfikat.

Prosimy o wsparcie!