Stosowanie podpisów cyfrowych

Uzyskiwanie certyfikatu

You can get a certificate from a certification authority. No matter if you choose a governmental institution or a private company it is common to be charged for this service, for example when they certify your identity. Few other authorities issue certificates free of costs, like the Open Source Project CAcert which is based on the well-known and reliable Web of Trust model and is of growing popularity.

Zarządzanie certyfikatami

Podpisywanie dokumentu

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. Zostanie wyświetlone przypomnienie o zapisaniu dokumentu. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plik.

  3. After saving, you see the Digital Signatures dialog. Click Add to add a public key to the document.

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

Podpisywanie makr w dokumencie

Makra stanowią zazwyczaj część dokumentu. Podpisanie dokumentu automatycznie oznacza także podpisanie zawartych w nim makr. Aby podpisać wyłącznie makra bez podpisywania dokumentu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

  2. Zastosuj podpis w sposób opisany powyżej w odniesieniu do dokumentów.

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar.
You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

Prosimy o wsparcie!