Otwieranie dokumentu za pomocą WebDAV poprzez HTTPS

W programie LibreOffice można otwierać i zapisywać dokumenty przechowywane na serwerze WebDAV, wykorzystując protokół HTTPS.

W celu korzystania z serwera WebDAV z wykorzystaniem protokołu HTTPS należy używać okien dialogowych programu LibreOffice.

 1. Wybierz polecenie LibreOffice – Ogólne. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole Używaj okien dialogowych LibreOffice. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 2. Wybierz Plik – Otwórz.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź ścieżkę do folderu WebDAV. Na przykład wprowadź https://192.168.1.1/webfolder, aby otworzyć bezpieczne połączenie z serwerem WebDAV o adresie IP 192.168.1.1, a następnie wyświetlić zawartość folderu webfolder.

 4. Podczas pierwszego połączenia z serwerem WebDAV zostanie wyświetlone okno dialogowe "Strona sieci Web certyfikowana przez nieznany urząd".

  Zaleca się kliknięcie przycisku Sprawdź certyfikat i sprawdzenie certyfikatu.

  W przypadku akceptacji certyfikatu zaznacz opcję "Zaakceptuj ten certyfikat tymczasowo na czas trwania tej sesji", a następnie kliknij przycisk OK. Od tego momentu można otwierać i zapisywać pliki na serwerze WebDAV bez kolejnych pytań, aż do zakończenia pracy z programem LibreOffice.

  W przypadku braku zaufania do danego certyfikatu kliknij przycisk Anuluj.

 5. W przypadku akceptacji certyfikatu można wybrać nazwy plików, które mają zostać otwarte, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

W przypadku niezgodności nazwy domeny podanej w certyfikacie i nazwy domeny wprowadzonej w oknie dialogowym zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające wybrać jedną z następujących opcji:

Zobacz certyfikatwyświetla okno dialogowe Zobacz certyfikat.

Kontynuujw przypadku pewności, że obie domeny są takie same, kliknij przycisk Kontynuuj.

Anuluj połączenie – powoduje anulowanie połączenia.

Kliknięcie przycisku Kontynuuj może spowodować wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło.

Prosimy o wsparcie!