Bazy danych - przegląd

Working with databases in LibreOffice

Widok źródła danych

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Po lewej stronie jest widoczny Eksplorator źródła danych. Wybranie tabeli lub kwerendy w eksploratorze powoduje wyświetlenie jej zawartości w polu po prawej stronie. Na górze jest widoczny pasek danych tabeli.

Źródła danych

Książka adresowa jako źródło danych

Przeglądanie zawartości źródła danych

Menu bar of a database file

Formularze i raporty

Create new form document, edit form controls, Form Wizard

Wprowadzanie danych a edycja formularza

Kreator raportu

Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Kwerendy

Create new query or table view, edit query structure

Query Wizard

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów

Tabele

Create new table, edit table structure, index, relations

Table Wizard

Wprowadzanie, edycja i kopiowanie rekordów

Prosimy o wsparcie!