Praca z tabelami

Dane są przechowywane w tabelach. Na przykład systemowa książka adresowa, której używasz dla swoich adresów e-mail, jest tabelą bazy danych książki adresowej. Każdy adres jest rekordem danych przedstawionym jako wiersz w tej tabeli. Rekordy danych składają się z pól danych, na przykład pola imienia i nazwiska oraz pola adresu e-mail.

Tworzenie nowej tabeli za pomocą kreatora

W LibreOffice możesz utworzyć nową tabelę za pomocą Kreatora tabeli:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora by utworzyć tabelę.

Tworzenie nowej tabeli w widoku projektu

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Utwórz projekt tabeli.

Zostanie otwarte okno Projekt tabeli.

Tworzenie nowego widoku tabeli

Niektóre bazy danych obsługują widoki tabel. Widok tabeli jest kwerendą przechowywaną z bazą danych. W przypadku większości operacji na bazie danych widok może zostać użyty w taki sam sposób, w jaki używa się tabeli.

  1. Otwórz plik bazy danych, w której chcesz utworzyć nowy widok tabeli.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij Utwórz widok tabeli.

Zobaczysz okno Projektu widoku, które jest prawie takie samo jak okno Projekt kwerendy.

Prosimy o wsparcie!