Praca z tabelami

Data is stored in tables. As an example, your system address book that you use for your email addresses is a table of the address book database. Each address is a data record, presented as a row in that table. The data records consist of data fields, for example the first and the last name fields and the email field.

Tworzenie nowej tabeli za pomocą kreatora

In LibreOffice you can create a new table using the Table Wizard:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora by utworzyć tabelę.

Tworzenie nowej tabeli w widoku projektu

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij pozycję Utwórz projekt tabeli.

Zostanie otwarte okno Projekt tabeli.

Tworzenie nowego widoku tabeli

Niektóre bazy danych obsługują widoki tabel. Widok tabeli jest kwerendą przechowywaną z bazą danych. W przypadku większości operacji na bazie danych widok może zostać użyty w taki sam sposób, w jaki używa się tabeli.

  1. Otwórz plik bazy danych, w której chcesz utworzyć nowy widok tabeli.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Tabele.

  3. Kliknij Utwórz widok tabeli.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Please support us!