Projekt tabeli

This section contains information about how to create a new database table in the design view.

Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową tabelę. Kliknij ikonę Tabele. W celu utworzenia nowej tabeli wybierz Utwórz projekt tabeli.

W widoku projektu można utworzyć pola tabeli.

Ikona notatki

Each field can only accept data corresponding to the specified field type. For example, it is not possible to enter text in a number field. Memo fields in dBASE III format are references to internally-managed text files which can hold up to 64 kB text.


Dla każdego pola można wprowadzić opcjonalny Opis. Opis ten jest wyświetlany w postaci wskazówki w nagłówku kolumny w widoku tabeli.

Właściwości pól

Wprowadź właściwości każdego wybranego pola danych. W zależności od typu bazy danych niektóre mechanizmy wprowadzania mogą nie być dostępne.

W polu Wartość domyślna wprowadź domyślną zawartość każdego nowego rekordu. Zawartość domyślną pola można później zmienić.

Pole Wymagany jest wpis określa, czy pole może pozostać puste.

Dla wartości Długość może być dostępne pole kombi, z którego można wybrać jedną z dostępnych wartości.

Bazy danych - przegląd

Prosimy o wsparcie!