Przeszukiwanie dokumentów z tabelami i formularzami

Ikona wyszukiwania

W arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach z formantami formularza, na pasku narzędzi jest dostępna ikona Znajdź rekord, której kliknięcie otwiera okno dialogowe umożliwiające znalezienie dowolnego tekstu i wartości.

Można przeszukiwać jedno lub wszystkie pola danych. Można określić, czy tekst ma się znajdować na początku, na końcu, czy w dowolnym miejscu pola danych. Można również stosować symbole wieloznaczne, takie jak ? i *, podobnie jak w oknie dialogowym Znajdź i zamień. Więcej informacji na temat funkcji przeszukiwania baz danych można znaleźć w Pomocy LibreOffice .

Prosimy o wsparcie!