Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Korzystanie z raportu

LibreOffice zapisuje szablony raportów w pliku bazy danych.

  1. Wybierz Plik - Otwórz i wybierz plik bazy danych, dla którego chcesz utworzyć raport.

  2. W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Raporty.

  3. W celu otworzenia raportu kliknij dwukrotnie jedno z łączy.

    note

    Łącza są dodawane automatycznie, kiedy utworzony jest nowy raport w kreatorze raportu lub oknie konstruktora raportu.


Edycja raportu utworzonego w oknie programu Konstruktora raportu

Zostanie otwarte okno programu Konstruktora raportu, z załadowanymi informacjami na temat raportu.

Użyj pasków narzędzi, poleceń menu oraz metody „przeciągnij i upuść”, aby edytować raport zgodnie z przewodnikiem Konstruktora raportu.

Uruchom raport, aby zobaczyć powstały dokument raportu.

Edycja raportu

Można edytować styl pierwszej i kolejnych stron raportu, a także style akapitu, format liczb, drukowane etykiety pól itd.

warning

Instrukcje SQL, nazwy baz danych, ukryte formanty formularza oraz informacje pokrewne tym elementom powinni edytować tylko użytkownicy dobrze rozumiejący zagadnienia związane z bazą danych, na której bazuje raport.


Prosimy o wsparcie!