Korzystanie z raportów baz danych i ich edycja

Korzystanie z raportu

LibreOffice zapisuje szablony raportów w pliku bazy danych.

  1. Wybierz Plik - Otwórz i wybierz plik bazy danych, dla którego chcesz utworzyć raport.

  2. W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Raporty.

  3. W celu otworzenia raportu kliknij dwukrotnie jedno z łączy.

    Ikona notatki

    Łącza są dodawane automatycznie, kiedy utworzony jest nowy raport w kreatorze raportu lub oknie konstruktora raportu.


Edycja raportu utworzonego w oknie programu Konstruktora raportu

Zostanie otwarte okno programu Konstruktora raportu, z załadowanymi informacjami na temat raportu.

Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the Report Builder guide.

Uruchom raport, aby zobaczyć powstały dokument raportu.

Edycja raportu

Można edytować styl pierwszej i kolejnych stron raportu, a także style akapitów, format liczb, drukowane etykiety pól itd.

Ikona ostrzeżenia

Instrukcje SQL, nazwy baz danych, ukryte formanty formularza oraz informacje pokrewne tym elementom powinni edytować tylko użytkownicy dobrze rozumiejący zagadnienia związane z bazą danych, na której bazuje raport.


Bazy danych - przegląd

Please support us!