Rejestracja i usuwanie bazy danych

Dane z dowolnego pliku bazy danych można zarejestrować w zainstalowanej instancji LibreOffice. Rejestracja oznacza poinformowanie LibreOffice, gdzie znajdują się dane, jak są zorganizowane, jak uzyskać te dane i nie tylko. Po zarejestrowaniu bazy danych możesz użyć polecenia menu Widok - Źródło danych, aby uzyskać dostęp do rekordów danych z dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Aby zarejestrować istniejącą bazę danych:

  1. Wybierz polecenie LibreOffice Base – Bazy danych.

  2. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz plik bazy danych.

Aby usunąć zarejestrowaną bazę danych z pakietu LibreOffice

  1. Wybierz polecenie LibreOffice Base – Bazy danych.

  2. Wybierz plik bazy danych i kliknij przycisk Usuń.

Prosimy o wsparcie!