Praca z kwerendami

Jeśli zachodzi konieczność częstego korzystania tylko z pewnego podzbioru danych, które dają się wyodrębnić przez zdefiniowanie filtru, dobrze jest przygotować kwerendę. Kwerenda jest w uproszczeniu nazwą nowego widoku przefiltrowanych danych. Kwerendę można otworzyć i przejrzeć bieżące dane w zdefiniowanym układzie tabeli.

Tworzenie nowej kwerendy przy pomocy kreatora

W LibreOffice możesz utworzyć nowe zapytanie za pomocą Kreatora kwerendy:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową kwerendę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora aby utworzyć kwerendę.

Tworzenie nowej kwerendy w widoku projektu

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową kwerendę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.

  3. Kliknij pozycję Utwórz kwerendę w widoku projektu.

Zobaczysz okno Projekt kwerendy.

Prosimy o wsparcie!