Praca z kwerendami

Jeśli zachodzi konieczność częstego korzystania tylko z pewnego podzbioru danych, które dają się wyodrębnić przez zdefiniowanie filtru, dobrze jest przygotować kwerendę. Kwerenda jest w uproszczeniu nazwą nowego widoku przefiltrowanych danych. Kwerendę można otworzyć i przejrzeć bieżące dane w zdefiniowanym układzie tabeli.

Tworzenie nowej kwerendy przy pomocy kreatora

In LibreOffice you can create a new query using the Query Wizard:

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową kwerendę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.

  3. Kliknij pozycję Użyj kreatora aby utworzyć kwerendę.

Tworzenie nowej kwerendy w widoku projektu

  1. Otwórz plik bazy danych, dla której chcesz utworzyć nową kwerendę.

  2. W lewym okienku okna bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.

  3. Kliknij pozycję Utwórz kwerendę w widoku projektu.

You see the Query Design window.

Prosimy o wsparcie!