Tworzenie nowej bazy danych

  1. Wybierz Plik - Nowy - Baza danych.

    Zostanie otwarte okno Kreatora bazy danych, gdzie można utworzyć nowy plik bazy danych.

  2. W Kreatorze bazy danych wybierz typ bazy, a następnie opcję powodującą otworzenie Kreatora tabeli po zakończeniu pracy bieżącego kreatora.

    Kreator tabeli pomaga w dodawaniu tabeli do nowego pliku bazy danych.

Please support us!