Tworzenie nowej bazy danych

  1. Wybierz Plik - Nowy - Baza danych.

    Spowoduje to otwarcie Kreatora bazy danych, w którym utworzysz nowy plik bazy danych.

  2. W Kreatorze bazy danych wybierz typ bazy, a następnie opcję powodującą otworzenie Kreatora tabeli po zakończeniu pracy bieżącego kreatora.

    Kreator tabel pomaga dodać tabelę do nowego pliku bazy danych.

Prosimy o wsparcie!