Tworzenie nowej bazy danych

  1. Wybierz Plik - Nowy - Baza danych.

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. W Kreatorze bazy danych wybierz typ bazy, a następnie opcję powodującą otworzenie Kreatora tabeli po zakończeniu pracy bieżącego kreatora.

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!