Wykonywanie poleceń SQL

Za pomocą poleceń SQL można wykonywać bezpośrednie operacje na bazie danych, w tym tworzyć i edytować tabele oraz kwerendy.

Ikona notatki

Nie wszystkie typy baz danych obsługują wszystkie instrukcje SQL. W razie konieczności informacje o tym, jakie polecenia SQL obsługuje system bazy danych można znaleźć w jego dokumentacji.


Aby bezpośrednio wykonać instrukcję SQL

  1. Wybierz Plik - Otwórz i otwórz plik bazy danych.

  2. Wybierz Narzędzia - SQL.

  3. Kliknij ikonę Utwórz kwerendę w widoku SQL Ikona lub

    Wybierz istniejącą kwerendę z listy i kliknij ikonę Edycja Ikona.

  4. W oknie Kwerenda wybierz Widok - Włącz/Wyłącz widok projektu. Zmodyfikuj polecenie SQL.

  5. Kliknij ikonę Uruchom Ikona. Wynik kwerendy jest wyświetlany w górnym oknie.

  6. Aby zapisać kwerendę, kliknij ikonę Zapisz lub Zapisz jako Ikona.

Prosimy o wsparcie!