Języki o złożonym układzie tekstu

Obecnie spośród języków o złożonym układzie tekstu LibreOffice obsługuje hindi, tajski, hebrajski i arabski.

Wybranie przepływu tekstu od prawej do lewej strony nie powoduje zmiany osadzonego w dokumencie tekstu pisanego skryptem łacińskim. Kursor reaguje na naciśnięcie klawiszy strzałek w następujący sposób: strzałka w prawo przenosi kursor "na koniec tekstu", a strzałka w lewo - "na początek tekstu".

Kierunek pisania tekstu można zmienić bezpośrednio, naciskając jedną z następujących kombinacji klawiszy:

W wielokolumnowych stronach, sekcjach lub ramkach sformatowanych jako tekst pisany od prawej do lewej strony kolumna z prawej strony jest kolumną pierwszą, a kolumna z lewej - ostatnią.

W pakiecie LibreOffice Writer tekst sformatowany w języku tajlandzkim ma następujące właściwości:

Wybieranie języka dokumentu

Ustawienia językowe – Języki

Ustawienia językowe – Złożony układ tekstu

Prosimy o wsparcie!