Wstawianie danych z dokumentów tekstowych

Tekst można wstawić do dokumentów innego typu, np. arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Należy pamiętać, że istnieje różnica między wstawianiem tekstu do ramki, komórki arkusza kalkulacyjnego lub widoku konspektu prezentacji.

Ikona wklejania

Aby wybrać format, w którym zostanie wklejona zawartość schowka, należy kliknąć strzałkę obok ikony Wklej na standardowym pasku narzędzi lub wybierać Edycja - Wklej specjalnie, a następnie wybrać odpowiedni format.

Kopiowanie tekstu metodą „przeciągnij i upuść”

Prosimy o wsparcie!