Wstawianie danych z dokumentów tekstowych

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Ikona

Aby wybrać format, w którym zostanie wklejona zawartość schowka, należy kliknąć strzałkę obok ikony Wklej na standardowym pasku narzędzi lub wybierać Edycja - Wklej specjalnie, a następnie wybrać odpowiedni format.

Kopiowanie tekstu metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie danych z arkuszy kalkulacyjnych

Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

Please support us!