Kopiowanie obiektów rysunkowych do innych dokumentów

W LibreOffice można kopiować obiekty rysunkowe między tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami.

  1. Wybierz obiekt lub obiekty rysunkowe.

  2. Skopiuj obiekt rysunkowy do schowka, na przykład poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy +C.

  3. Przejdź do drugiego dokumentu i umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony obiekt rysunkowy.

  4. Wstaw obiekt rysunkowy, na przykład poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy + V.

Wstawianie do dokumentu tekstowego

Wstawiony obiekt rysunkowy jest zakotwiczony w bieżącym akapicie. Możesz zmienić zakotwiczenie, wybierając obiekt i klikając ikonę Zmień zakotwiczenie na pasku narzędzi Obiekt OLE lub pasku narzędzi Ramka. Spowoduje to otwarcie menu podręcznego, w którym można wybrać typ zakotwiczenia.

Wstawianie do arkusza kalkulacyjnego

Wstawiony obiekt rysunkowy jest zakotwiczony do bieżącej komórki. Aby wybrać zakotwiczenie do komórki lub do strony, kliknij ikonę Zmień zakotwiczenie Ikona.

Prosimy o wsparcie!