Korzystanie z menu kontekstowego

Aby aktywować menu kontekstowe obiektu, najpierw kliknij obiekt przyciskiem myszy, aby go zaznaczyć, a następnie, . Niektóre menu kontekstowe można wywołać, nawet jeśli obiekt nie został wybrany. Menu kontekstowe można znaleźć niemal wszędzie w LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!