Konfiguracja pakietu LibreOffice

Działanie pakietu LibreOffice można dostosować do własnych wymagań.

Aby zmienić te opcje, wybierz Narzędzia - Dostosuj. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Dostosuj.

Prosimy o wsparcie!