Współpraca

W programach LibreOffice Writer, Impress i Draw dokument może zostać otwarty do zapisu tylko przez jednego użytkownika. W programie Calc plik może zapisywać jednocześnie wielu użytkowników.

Współpraca wielu użytkowników programu Calc

W programie LibreOffice Calc funkcja współdzielenia dokumentów umożliwia zapisywanie tego samego pliku przez wielu użytkowników jednocześnie. Każdy użytkownik, który chce uczestniczyć w pracach nad dokumentem, powinien wpisać swój identyfikator na karcie dostępnej po kliknięciu kolejno pozycji - LibreOffice - karta Dane użytkownika.

warning

Po uaktywnieniu śledzenia zmian lub współdzielenia dokumentu niektóre polecenia stają się niedostępne (są wyszarzone). Wyszarzonych elementów nie można stosować do nowego arkusza kalkulacyjnego ani do niego wstawiać.


Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A tworzy nowy arkusz kalkulacyjny. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

Polecenie Narzędzia - Współdziel dokument pozwala wybrać dla bieżącego dokumentu tryb współdzielenia lub tryb braku współdzielenia. Aby użyć współdzielonego dokumentu w trybie braku współdzielenia, należy zapisać plik pod inną nazwą lub w innej lokalizacji. Spowoduje to utworzenie kopii arkusza kalkulacyjnego nieudostępnionej innym użytkownikom.

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A otwiera arkusz kalkulacyjny. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

Zapisywanie współdzielonego arkusza kalkulacyjnego

Użytkownik A zapisuje współdzielony dokument. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

Po pomyślnym zapisaniu współdzielonego arkusza kalkulacyjnego dokument zostaje ponownie załadowany, tak aby widoczne były najnowsze zmiany wprowadzone i zapisane przez wszystkich użytkowników. O wprowadzeniu zmian przez inną osobę informuje stosowny komunikat.

Współpraca wielu użytkowników programów Writer, Impress i Draw

W przypadku każdego z modułów pakietu, tj. Writer, Impress, Draw i Calc, pliki z wyłączoną opcją współdzielenia można zablokować. Funkcja blokowania plików działa nawet w sytuacji podjęcia próby uzyskania dostępu do tego samego dokumentu z poziomu innych systemów operacyjnych:

Użytkownik A otwiera dokument. Mogą wystąpić następujące hipotetyczne sytuacje:

Uprawnienia dostępu użytkownika i dzielenie dokumentów

Do zarządzania uprawnieniami użytkowników muszą być spełnione niektóre warunki w systemie operacyjnym.

warning

Dostęp z prawem do zapisu umożliwia innym również (przypadkowe lub celowe) usunięcie lub zmodyfikowanie pliku.


Prosimy o wsparcie!