Otwieranie i zapisywanie dokumentów na zdalnych serwerach

Podręcznik użytkownika usługi plików zdalnych

LibreOffice może otwierać i zapisywać pliki przechowywane na serwerach zdalnych. Przechowywanie plików na zdalnych serwerach pozwala na pracę z dokumentami na różnych komputerach. Na przykład możesz pracować nad dokumentem w biurze w ciągu dnia i edytować go w domu, aby wprowadzić zmiany w ostatniej chwili. Przechowywanie plików na zdalnym serwerze chroni je również przed utratą komputera lub awarią dysku twardego. Niektóre serwery mogą również sprawdzać i pobierać pliki, kontrolując w ten sposób ich użycie i dostęp.

LibreOffice obsługuje wiele serwerów dokumentów, które używają dobrze znanych protokołów sieciowych takich jak FTP, WebDAV, Udział Windows i SSH. Obsługuje także popularne usługi, takie jak Google Drive, jak również serwery komercyjne i open source, które wdrażają standard OASIS CMIS.

Aby pracować z usługą zdalnego pliku, należy najpierw ustanowić połączenie pliku zdalnego.

Aby otworzyć plik w usłudze plików zdalnych

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pliki zdalne.

  1. Zaznacz plik i kliknij Otwórz lub naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlone okno dialogowe Plików zdalnych zawiera wiele części. W górnym polu listy znajduje się wcześniej zdefiniowana lista zdalnych serwerów. Linia pod polem listy wyświetla ścieżkę dostępu do folderu. Po lewej stronie znajduje się struktura folderów w przestrzeni użytkownika na serwerze. W głównym okienku wyświetlane są pliki w folderze zdalnym.

Wyewidencjonowanie i ewidencjonowanie w plikach

Czynności Wyewidencjonuj i Zaewidencjonuj kontrolują aktualizacje dokumentu i zapobiegają niechcianym nadpisaniom w zdalnej usłudze CMIS.

Wyewidencjonowanie dokumentu blokuje go, uniemożliwiając innym użytkownikom wprowadzanie w nim zmian. Tylko jeden użytkownik może mieć określony dokument wyewidencjonowany (zablokowany) w dowolnym momencie. Zaewidencjonowanie dokumentu lub anulowanie wyewidencjonowania odblokowuje dokument.

note

W usługach udostępniania Windows, WebDAV, FTP i SSH nie ma kontroli zaewidencjonowania/wewidencjonowania plików zdalnych.


Gdy plik jest otwierany ze zdalnej usługi plików CMIS, LibreOffice wyświetla przycisk Wyewidencjonuj w górnym obszarze komunikatów. Kliknij przycisk Wyewidencjonuj, aby zablokować plik na serwerze, aby uniemożliwić edycję przez innego użytkownika. Ewentualnie wybierz Plik - Wyewidencjonuj.

LibreOffice tworzy kopię roboczą pliku na serwerze (i wstawia ciąg (Kopia robocza) w nazwie pliku), gdy plik jest wyewidencjonowywany. Każda edycja i operacja zapisu odbywa się w kopii roboczej. Możesz zapisać swój plik tyle razy, ile chcesz. Po zakończeniu zmian zaewidencjonuj plik.

Aby zaewidencjonować plik, wybierz Plik - Zaewidencjonuj. Zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wstawienie komentarzy dotyczących ostatniego wydania. Te komentarze są zapisywane na serwerze CMIS w celu kontroli wersji. Kopia robocza zastępuje istniejący plik, a jej numer wersji jest aktualizowany.

Aby anulować wyewidencjonowanie, wybierz Plik - Anulowanie wyewidencjonowania. Komunikat ostrzegawczy poinformuje, że najnowsza edycja zostanie odrzucona. Jeśli zostanie to potwierdzone, nie nastąpią żadne aktualizacje wersji.

warning

Pamiętaj, aby zaewidencjonować plik po zakończeniu korzystania z niego. Niewykonanie tego spowoduje zablokowanie pliku i żaden inny użytkownik nie będzie mógł go modyfikować.


Aby zapisać plik na zdalnym serwerze plików

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności

Pojawi się okno dialogowe Pliki zdalne. Wybierz zdalny serwer plików.

  1. W polu listy Filtr wybierz żądany format.

  2. Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  3. Po zakończeniu pracy z plikiem zaewidencjonuj go. W tym celu wybierz Plik - Zaewidencjonuj.

Właściwości plików przechowywanych na serwerach CMIS

Pliki przechowywane na serwerze CMIS mają właściwości i metadane niedostępne w lokalnej pamięci masowej. Te metadane są ważne dla kontroli i debugowania połączeń CMIS oraz dla implementacji serwera. Wszystkie przedstawione parametry są tylko do odczytu.

Wybierz Plik - Właściwości i kartę CMIS.

Prosimy o wsparcie!