Otwieranie i zapisywanie dokumentów na zdalnych serwerach

Podręcznik użytkownika usługi plików zdalnych

LibreOffice can open and save files stored on remote servers. Keeping files on remote servers allows to work with the documents using different computers. For example, you can work on a document in the office during the day and edit it at home for last-minute changes. Storing files on a remote server also protects them from computer loss or hard disk failure. Some servers are also able to check in and check out files, thus controlling their usage and access.

LibreOffice obsługuje wiele serwerów dokumentów, które używają dobrze znanych protokołów sieciowych takich jak FTP, WebDAV, Udział Windows i SSH. Obsługuje także popularne usługi, takie jak Google Drive, jak również serwery komercyjne i open source, które wdrażają standard OASIS CMIS.

Aby pracować z usługą zdalnego pliku, należy najpierw ustanowić połączenie pliku zdalnego.

Aby otworzyć plik w usłudze plików zdalnych

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pliki zdalne.

  1. Zaznacz plik i kliknij Otwórz lub naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlone okno dialogowe Plików zdalnych zawiera wiele części. W górnym polu listy znajduje się wcześniej zdefiniowana lista zdalnych serwerów. Linia pod polem listy wyświetla ścieżkę dostępu do folderu. Po lewej stronie znajduje się struktura folderów w przestrzeni użytkownika na serwerze. W głównym okienku wyświetlane są pliki w folderze zdalnym.

Wyewidencjonowanie i ewidencjonowanie w plikach

The Check Out and Check In actions control updates to the document and prevent unwanted overwrites in a CMIS remote service.

Checking out a document locks it, preventing other users from writing changes to it. Only one user can have a particular document checked out (locked) at any time. Checking in a document or canceling the checkout unlocks the document.

note

There are no checkin/checkout controls for remote files in Windows Shares, WebDAV, FTP and SSH services.


When a file is open from a CMIS remote file service, LibreOffice displays a Check Out button on the top message area. Click the Check Out button to lock the file in the server to prevent edition by another user. Alternatively choose File - Check Out.

LibreOffice creates a working copy of the file in the server (and inserts the string (Working Copy) in the file name) when a file is checked out. Every edition and save operation is done in the working copy. You can save your file as many times you want. When you finished your changes, check in the file.

To check in the file, choose File - Check In. A dialog opens to insert comments about the last edition. These comments are recorded in the CMIS server for version control. The working copy replaces the existing file and its version number is updated.

To cancel a checkout, choose File - Cancel Checkout. A warning message will inform that the latest edition will be discarded. If confirmed, no version updates occurs.

warning

Remember to check in the file when finishing using it. Not doing so will lock the file and no other user will be allowed to modify it.


Aby zapisać plik na zdalnym serwerze plików

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności

The Remote files dialog appears. Select the remote file server.

  1. W polu listy Filtr wybierz żądany format.

  2. Wprowadź nazwę w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  3. When you finish working with the file, check it in. To do so, choose File - Check In.

Właściwości plików przechowywanych na serwerach CMIS

Pliki przechowywane na serwerze CMIS mają właściwości i metadane niedostępne w lokalnej pamięci masowej. Te metadane są ważne dla kontroli i debugowania połączeń CMIS oraz dla implementacji serwera. Wszystkie przedstawione parametry są tylko do odczytu.

Wybierz Plik - Właściwości i kartę CMIS.

Prosimy o wsparcie!