Ustanowienie połączenia z usługą plików zdalnych

Aby wykonać tę operację...

Aby umożliwić zdalne połączenie z serwerem, użyj jednej z następujących metod:

  • Kliknij przycisk Pliki zdalne w Centrum startowym.

  • Wybierz Plik - Otwórz zdalny

  • Wybierz Plik - Zapisz zdalny

Następnie naciśnij przycisk Zarządzaj usługami w oknie dialogowym, aby otworzyć okno dialogowe Usługi plików.


Łączenie z serwerem WebDAV

W oknie dialogowym Usług plików, ustaw:

note

Notatka: główny plik usługi jest dostarczany przez administratora usług plików i może składać się z plików skryptów, parametrów i ścieżek.


Po nawiązaniu połączenia kliknij OK, aby się połączyć. Okno dialogowe będzie przygaszone do momentu nawiązania połączenia z serwerem. Może pojawić się okno z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło, które umożliwi zalogowanie się na serwerze. Przejdź do właściwej nazwy użytkownika i hasła.

Łączenie z serwerami FTP i SSH

W oknie dialogowym Usług plików, ustaw:

Po nawiązaniu połączenia kliknij OK, aby się połączyć. Okno dialogowe będzie przygaszone do momentu nawiązania połączenia z serwerem.

Łączenie z udziałem Windows

W oknie dialogowym Usług plików, ustaw:

Po nawiązaniu połączenia kliknij OK, aby się połączyć. Okno dialogowe będzie przygaszone do momentu nawiązania połączenia z serwerem.

Łączenie z Google Drive

W oknie dialogowym Usług plików, ustaw:

Po nawiązaniu połączenia kliknij OK, aby się połączyć. Okno dialogowe będzie przygaszone do momentu nawiązania połączenia z serwerem.

Łączenie z serwerem CMIS

W oknie dialogowym Usług plików, ustaw:

Prosimy o wsparcie!