Klasyfikacja dokumentu

Klasyfikacja i bezpieczeństwo dokumentów to ważna kwestia dla firm i rządów.

Informacje są wymieniane między użytkownikami i organizacjami, które współpracują w celu osiągnięcia celu biznesowego. W przypadku informacji wrażliwych zakłada się, że strony uzgodnią, jakie informacje są wrażliwe oraz w jaki sposób będą identyfikowane i przetwarzane. Każdy odbiorca zasobów będzie polegał na dostawcy informacji, który będzie postępował zgodnie z uzgodnionymi procedurami w celu określenia wrażliwości informacji.

LibreOffice zapewnia ustandaryzowane sposoby wyrażania takich wrażliwych informacji i może być używana między stronami, jeśli mają zostać wdrożone systemy interoperacyjne. Zapewnia zestaw standardowych „pól”, które mogą być używane do przechowywania informacji o wrażliwości. Nie próbuje określić, jaka powinna być zawartość tych „pól”. To podejście jest ulepszeniem jedynej dostępnej obecnie alternatywy, która polega na wykorzystaniu przez usługodawcę arbitralnych środków do wyrażenia wrażliwości, które mogą nie być przydatne dla odbiorcy.

Chociaż ten standard został opracowany z myślą o zastosowaniu w dowolnej dziedzinie działalności, LibreOffice zachował nomenklaturę i kategorie przemysłu lotniczego i obronnego, w których oznaczenia wrażliwości wynikają z zasad bezpieczeństwa narodowego, kontroli eksportu i własności intelektualnej.

LibreOffice wdrożyła otwarte standardy opracowane przez TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.) niezależnie od konkretnego dostawcy. Ciekawe są dwa z nich:

Kategorie BAF

Domyślne kategorie BAF dla LibreOffice są wymienione poniżej.

tip

Tylko kategoria „Własności intelektualne” modyfikuje układ dokumentu ze znakiem wodnym, polami w główce i stopce oraz paskiem informacyjnym u góry obszaru dokumentu. Każdy element wstawiony do dokumentu jest kontrolowany przez plik konfiguracyjny klasyfikacji.


Własność intelektualna

Prawo własności intelektualnej jest ogólnym pojęciem opisującym naturę treści dokumentu. Wybierz tę kategorię do klasyfikacji dokumentu ogólnego celu.

Bezpieczeństwo narodowe

Wybiera kategorię dokumentu dla typu polityki bezpieczeństwa narodowego. Wybrana kategoria jest zachowana wspólnie z dokumentem we właściwościach pliku jako metadane standardu BAILS i żadne modyfikacje nie wpływają na układ dokumentu lub na interfejs użytkownika.

Kontrola eksportu

Wybiera kategorię dokumentu dla typu polityki kontroli eksportu. Wybrana kategoria jest zachowana wspólnie z dokumentem we właściwościach pliku jako metadane standardu BAILS i żadne modyfikacje nie wpływają na układ dokumentu lub na interfejs użytkownika.

warning

W celu sklasyfikowania dokumentów zapoznaj się z polityką bezpieczeństwa danych obowiązującą w firmie lub skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za tę kwestię.


Domyślne poziomy klasyfikacji

LibreOffice dostarcza domyślne poziomy klasyfikacji dokumentu (BAILS). Są one posortowane poziomami z rosnącą wrażliwością danych dla firm:

Dostosowywanie poziomów klasyfikacji.

LibreOffice umożliwia dostosowanie poziomów klasyfikacji w firmie. Aby dostosować liczbę i nazwę poziomów, skopiuj plik example.xml, znajdujący się w - LibreOffice - Ścieżki - Klasyfikacja, do lokalnego folderu i edytuj zawartość.

tip

Użyj pliku z ustawieniami regionalnymi LibreOffice w nazwie jako przykładu.


Zapisz plik i wprowadź odpowiednie zmiany w powyższej ścieżce klasyfikacji, aby uzyskać dostęp do pliku.

tip

Plik ustawień klasyfikacji może być dostępny dla wszystkich użytkowników, jeśli tylko administrator systemu umieści go we współdzielonym folderze sieciowym i nada użytkownikom dostęp do niego.


Wklejanie treści w dokumenty z różnymi poziomami klasyfikacji.

Aby nie dopuścić do naruszenia polityki bezpieczeństwa, treści o wysokim poziomie klasyfikacji wklejone do dokumentów o niższym poziomie klasyfikacji nie są akceptowane. LibreOffice wyświetli komunikat ostrzegawczy, wszędzie tam, gdzie okaże się, że zawartość schowka ma wyższą klasyfikację bezpieczeństwa od dokumentu docelowego.

Prosimy o wsparcie!