Edycja tytułów wykresów

Aby edytować tytułu wykresu wstawionego do dokumentu pakietu LibreOffice:

  1. Kliknij dwukrotnie wykres.

    Wokół wykresu jest wyświetlana szara krawędź, a pasek menu zawiera polecenia edycji obiektów wykresu.

  2. Kliknij dwukrotnie domyślny tytuł wykresu. Wokół tekstu jest wyświetlane szare obramowanie. Można wprowadzić zmiany. Aby przejść do nowego wiersza, naciśnij klawisz Enter.

    Jeśli tekst tytułu nie istnieje, wybierz opcję Wstaw - Tytuły, aby wprowadzić tekst w oknie dialogowym.

  3. Tytuł można kliknąć jeden raz i przenieść w inne miejsce za pomocą myszy.

  4. Aby zmienić formatowanie tytułu głównego, wybierz Format - Tytuł - Tytuł główny. Zostanie otwarte okno dialogowe Tytuł.

  5. Wybierz jedną z dostępnych zakładek i wprowadź żądane zmiany.

  6. Kliknij przycisk OK. W dokumencie kliknij poza wykresem. Spowoduje to opuszczenie trybu edycji.

Prosimy o wsparcie!