Edycja tytułów wykresów

Aby edytować tytułu wykresu wstawionego do dokumentu pakietu LibreOffice:

  1. Kliknij dwukrotnie wykres.

    Wokół wykresu jest wyświetlane szare obramowanie, a pasek menu zawiera polecenia edycji obiektów wykresu.

  2. Kliknij dwukrotnie domyślny tytuł wykresu. Wokół tekstu jest wyświetlane szare obramowanie. Można wprowadzić zmiany. Aby przejść do nowego wiersza, naciśnij klawisz Enter.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Tytuł można kliknąć jeden raz i przenieść w inne miejsce za pomocą myszy.

  4. Aby zmienić formatowanie tytułu głównego, wybierz Format - Tytuł - Tytuł główny. Zostanie otwarte okno dialogowe Tytuł.

  5. Wybierz jedną z dostępnych zakładek i wprowadź żądane zmiany.

  6. Kliknij przycisk OK. W dokumencie kliknij poza wykresem. Spowoduje to opuszczenie trybu edycji.

Please support us!