Edycja legend wykresów

Aby edytować legendę wykresu:

  1. Kliknij dwukrotnie wykres.

    Wokół wykresu jest wyświetlana szara krawędź, a pasek menu zawiera polecenia edycji obiektów wykresu.

  2. Wybierz Format - Legenda lub kliknij dwukrotnie legendę. Zostanie otwarte okno dialogowe Legenda.

  3. Wprowadź zmiany na odpowiednich zakładkach i kliknij przycisk OK.

Ikona notatki

Aby zaznaczyć legendę, najpierw kliknij dwukrotnie wewnątrz wykresu (krok 1), a następnie kliknij legendę. Legendę można przenosić wewnątrz wykresu za pomocą myszy.


Prosimy o wsparcie!