Wstawianie wykresów

Istnieją różne metody przygotowania wykresu:

Ikona notatki

W Calc, wykres jest obiektem na arkuszu, który można kopiować i wklejać do innego arkusza tego samego dokumentu, seria danych pozostanie związana z zakresem na innym arkuszu. Jeśli jest wklejony do innego dokumentu Calc, posiada własną tabelę danych wykresu i nie jest związana z pierwotnym zakresem.


Wykres w arkuszu kalkulacyjnym programu Calc

  1. Wybierz komórki zawierające dane, które chcesz umieścić na wykresie.

  2. Kliknij ikonę Wstaw wykres na standardowym pasku narzędzi.

    Widoczny jest podgląd wykresu oraz kreator wykresów.

  3. Utwórz wykres, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Kreatora wykresów.

Wykres w dokumencie tekstowym programu Writer

W dokumentach programu Writer można wstawiać wykresy oparte na danych znajdujących się w tabeli.

  1. Kliknij wewnątrz tabeli programu Writer.

  2. Wybierz Wstaw - Wykres.

    Widoczny jest podgląd wykresu oraz kreator wykresów.

  3. Utwórz wykres, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Kreatora wykresów.

Wykres oparty na własnych danych

Prosimy o wsparcie!