Dodawanie tekstur do słupków wykresu

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Przejdź do trybu edycji, dwukrotnie klikając wykres.

  2. Kliknij dwukrotnie słupek, którego edycji chcesz dokonać. Wybrane zostają wszystkie słupki z serii.

    Aby edytować tylko jeden słupek, ponownie kliknij dwukrotnie ten słupek.

  3. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości obiektu. Następnie wybierz zakładkę Obszar.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!