Dodawanie tekstur do słupków wykresu

Możesz dodać teksturę do słupków na wykresie (zamiast domyślnych kolorów) za pomocą grafiki:

  1. Przejdź do trybu edycji, dwukrotnie klikając wykres.

  2. Kliknij dwukrotnie słupek, którego edycji chcesz dokonać. Wybrane zostają wszystkie słupki z serii.

    Aby edytować tylko jeden słupek, ponownie kliknij dwukrotnie ten słupek.

  3. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości obiektu. Następnie wybierz zakładkę Obszar.

  4. Kliknij Obraz. W polu listy wybierz obraz jako teksturę dla aktualnie wybranych słupków. Kliknij OK, aby zaakceptować ustawienie.

Prosimy o wsparcie!