Dodawanie tekstur do słupków wykresu

Domyślne kolory słupków wykresu można zastąpić teksturą pobraną z mapy bitowej:

  1. Przejdź do trybu edycji, dwukrotnie klikając wykres.

  2. Kliknij dwukrotnie słupek, którego edycji chcesz dokonać. Wybrane zostają wszystkie słupki z serii.

    Aby edytować tylko jeden słupek, ponownie kliknij dwukrotnie ten słupek.

  3. Z menu kontekstowego wybierz Właściwości obiektu. Następnie wybierz zakładkę Obszar.

  4. Kliknij Mapa bitowa. W polu listy wybierz mapę bitową, która ma zostać wykorzystana jako tekstura zaznaczonych słupków. Aby zaakceptować ustawienie, kliknij przycisk OK.

Please support us!