Edycja osi wykresu

Aby edytować osie wstawionego wykresu:

  1. Kliknij dwukrotnie wykres.

    Wokół wykresu jest wyświetlana szara krawędź, a pasek menu zawiera polecenia edycji obiektów wykresu.

  2. Wybierz Format - Oś, a następnie wybierz oś (lub osie), które chcesz edytować. Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

  3. Wybierz żądany element w odpowiedniej części i wprowadź zmiany (na przykład na zakładce Skala można zmodyfikować skalę osi).

  4. Kliknij przycisk OK. W dokumencie kliknij poza wykresem. Spowoduje to opuszczenie trybu edycji.

Prosimy o wsparcie!