Zmiana tytułu dokumentu

Istnieje możliwość określenia tytułu dokumentu. W niektórych menedżerach plików tytuły są wyświetlane obok nazw plików.

Zmiana tytułu bieżącego dokumentu

  1. Wybierz Plik - Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości dokumentu.

  2. Wybierz zakładkę Opis.

  3. W polu Tytuł wpisz nowy tytuł i kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!